Výpočty ztrát

TESTOVÁNO PRAXÍ
Celoroční nepřetržitý provoz 8 760 hodin (365 dní)Neizolovaný ventil
Teplota média [°C] 150 200 300
Neizolovaný ventil
Tepelná ztráta [W] 474 763 1 503
Roční ztráty energie [kWh/r] 4 155 6 688 13 165
Roční náklady na energii [Kč/r] 6 233,- 10 032,- 19 747,-
Izolovaný ventil
Tloušťka izolace [mm] 40 50 60
Tepelná ztráta [W] 126 192 368
Roční ztráty energie [kWh/r] 1 113 1 673 3 215
Roční náklady na energii [Kč/r] 1 669,- 2 509,- 4 823,-
Vyčíslení roční úspory pro zaizolovaný ventil
Roční úspora energie [kWh/r] 3 042 5 015 9 950
Roční úspora [Kč/r] 4 564,- 7 523,- 14 924,-
Energetická úspora izolovaného ventilu [%] 73 75 76
Výpočet proveden pro uzavírací ventil DN 50 PN 16 - okolní teplotu 25 °C, vnitřní prostředí (přirozené proudění), náklady na kWh energie 1,50 Kč.
pipes