Skip to main content

Appendages isoleren belangrijk onderdeel Energiebesparingsplicht

Om het energieverbruik onder grootverbruikers te beperken en energiebesparing te stimuleren heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat de Energiebesparingsplicht in het leven geroepen. De Energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken en verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van appendages, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Vanaf 1 januari 2023 zal dit niet meer onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, maar onder de Omgevingswet. In dit artikel gaan we dieper in op wat de Energiebesparingsplicht 2023 inhoudt en hoe de isolatiematrassen van Temket u kunnen helpen bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht, onderzoeksplicht en auditplicht

De Energiebesparingsplicht bestaat uit drie gradaties. De informatieplicht, onderzoeksplicht en EED-auditplicht. Kort gezegd is de eigenaar van een bedrijfspand altijd verantwoordelijk voor de informatieplicht en de organisatie, die de bedrijfsactiviteiten uitvoert, is verantwoordelijk voor de onderzoekplicht. Hieronder beschrijven we de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de verschillende gradaties.

  • Informatieplicht

    Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, vallen onder de energiebesparingsplicht en zijn vanaf juli 2019 verplicht om eens in de 4 jaar te rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder er zijn uitgevoerd, de zogenoemde informatieplicht.

  • Onderzoekplicht

    Gebruikt uw bedrijf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar dan geldt vanaf 2023 de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze regeling verplicht bedrijven om een uitvoeringsplan en inventarisatie te maken van energiebesparende en CO2-reducerende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

  • Auditplicht

    De EED-auditplicht komt vanuit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) en verplicht bedrijven elke 4 jaar tot een energie-audit. De EED Energie-audit plicht geldt als uw onderneming 250 fte of meer heeft of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Het gaat hierbij onder andere om het energiegebruik van gebouwen, processen, installaties en zakelijk vervoer.

Appendage-isolatie staat prominent in EML

Om concreet invulling te geven aan de Energiebesparingsplicht zijn er Erkende Maatregelenlijsten (EML) per branche opgesteld. Deze lijsten geven alle betrokkenen houvast bij zowel de informatieplicht, onderzoekplicht als auditplicht. Het isoleren van appendages staat als belangrijk onderdeel in de Erkende Maatregelenlijst van elke branche. Dit geeft aan dat er ook vanuit de overheid veel waarde wordt gehecht aan goed geïsoleerde appendages. Met de universele isolatiematrassen van Temket kunnen appendages, pompen en leidingen eenvoudig geïsoleerd worden. De isolatiematrassen zijn door de klittenbandsluiting eenvoudig zelf aan te brengen waardoor u op de kosten bespaart. Bovendien zijn er verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Tabel uit de EML omtrent het verwarmen van een ruimte

Voorbeeld van een Erkende Maatregel

Erkende en bevoegde TIPCHECK engineers

Onderdeel van de drie gradaties binnen de Energiebesparingsplicht is het uitvoeren van een energiescan of energiecheck. Deze dienen te worden uitgevoerd door daartoe erkende en bevoegde TIPCHECK engineers. Temket heeft een aantal erkende TIPCHECK engineers die u aan de hand van de EML-punten helpen bij het inzichtelijk maken van eventuele verbeterpunten. Daarnaast kunt u via onze handige calculator de terugverdientijd van onze isolatiematrassen snel en eenvoudig zelf uitrekenen. Zo ziet u ook meteen of een terugverdientijd van 5 jaar of minder realistisch is.

Kom in actie

Wilt u meer weten over de Energiebesparingsplicht in relatie tot het isoleren van appendages? Of wilt u meer informatie over een energiescan door onze erkende tipcheck ingenieurs? Neem dan contact met ons op. Appendages beschermen en besparen op energie doet u samen met Temket!