Skip to main content

Thermische isolatie belangrijk onderdeel informatieplicht energiebesparing 

Thermische isolatie speelt een cruciale rol in het behoud van energie-efficiëntie en het creëren van comfortabele en duurzame gebouwen. Bij bouwprojecten, renovaties en industrieel gebruik, staat de informatieplicht energiebesparing centraal als het gaat om het verstrekken van essentiële gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld isolatiematerialen. In dit artikel gaan we dieper in op wat de informatieplicht inhoudt en hoe thermische isolatie hieraan bijdraagt.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is een wettelijke verplichting die geldt om bedrijven en organisaties aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen en hun energieverbruik te verminderen. Het doel van de informatieplicht energiebesparing is om transparantie te bevorderen en bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verminderen. De jaarlijkse informatieplicht is onderdeel van de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Hoe werkt de informatieplicht?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of een equivalent van 25.000 m3 aardgas verbruiken.  Deze bedrijven zijn vanaf juli 2019 verplicht eens in de vier jaar te rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben geïmplementeerd. De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) per branche vormt daarbij het uitgangspunt. Hierin staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door de informatieplicht elke vier jaar over de genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren, wordt energiebesparing een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. 

Energie-efficiëntie

Een mogelijkheid tot het besparen van energie is het isoleren van pompen en appendages met isolatiematrassen. Het isoleren van appendages staat ook vermeld in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing. Isolatiematrassen dragen bij aan de energie-efficiëntie van warmwater en CV-installaties in de utiliteit. Door warmteverlies in leidingen, pompen, kleppen en andere appendages te verminderen, verbruikt een installatie minder energie om zijn bedrijfstemperatuur te handhaven. Dit vermindert niet alleen de operationele kosten, maar draagt ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de duurzaamheid van het bedrijf.

Erkende maatregelenlijst omtrent appendages isoleren

Aanscherping Energiebesparingsplicht vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli is de Energiebesparingsplicht aangescherpt om het besparen van energie verder te stimuleren. Met deze aanscherping vallen er meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de Energiebesparingsplicht. De doelgroep is uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven, zoals afvalverwerkingsbedrijven, die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben vallen vanaf 1 juli onder de informatieplicht.

Apart EML glastuinbouwsector

Naast het verbeteren van energie-efficiëntie voorzieningen worden ook vereisten ingesteld voor de implementatie van hernieuwbare energiebronnen of de overstap erop. Tenminste als deze een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben en leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Voor de glastuinbouwsector is een aparte energiebesparings maatregelenlijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen.

Appendage geïsoleerd met een Temket Isolatiematras

Temket isolatiematrassen

In een tijd waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie centraal staan, zijn isolatiematrassen een goede manier om te voldoen aan de informatieplicht. Als tegenhanger voor maatwerk matrassen heeft Temati onder het merk Temket de Universal Line ontwikkeld. Deze universele isolatiematrassen worden geleverd in een aantal standaardmaten en zijn geschikt voor gebruik in ketelruimtes in kantoorpanden, sportclubs, winkels, groothandels, scholen, datacenters, en talloze andere locaties in de utiliteit. Dankzij de universele maatvoering en klittenbandsluitingen zijn deze isolatiematrassen snel te installeren en begint u direct met besparen van energie. Via onze handige calculator berekent u eenvoudig zelf de terugverdientijd van onze isolatiematrassen. Zo ziet u meteen of een terugverdientijd van maximaal 5 jaar realistisch is.

Kom in actie!

Wilt u meer weten over de informatieplicht in relatie tot het isoleren van appendages en pompen? Of wilt u meer informatie over een energiescan door onze erkende tipcheck experts? Neem dan contact met ons op. Appendages beschermen en energie besparen doet u samen met Temket isolatiematrassen!