Skip to main content

Energie besparingsplicht in de glastuinbouw

De glastuinbouw Nederland is van oudsher een energie-intensieve sector vanwege de behoefte aan verwarming, belichting en klimaatregeling. Er zijn zo’n 4500 glastuinbouwbedrijven in Nederland. Het gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit draagt bij aan de CO2-uitstoot en brengt kosten met zich mee. Energiebesparing in de glastuinbouw is van groot belang voor zowel de economische als de ecologische duurzaamheid van de sector. Dit is nog belangrijker geworden sinds juni 2023, nu de Energiebesparingsplicht ook voor de glastuinbouw van toepassing is. Maar wat houdt nu precies die Energiebesparingsplicht in en welke maatregelen moeten glastuinbouwbedrijven nemen om eraan te voldoen? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Wat houdt de verscherpte Energiebesparingsplicht in?

De eerste ronde van de Energiebesparingsplicht liep van juli 2019 tot juli 2023. Glastuinbouwbedrijven, bedrijven die deelnamen aan het CO2-sectorsysteem en ETS-bedrijven waren toen nog uitgezonderd. Met de recente aanscherping van de Energiebesparingsplicht, geldt nu ook voor glastuinbouwbedrijven de informatieplicht en/of onderzoeksplicht om elke vier jaar te rapporteren over mogelijke energiebesparingen in hun bedrijf. Ondernemers moeten daarbij energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoeren. Dit kan variëren van het gebruik van warmtepompen en LED-belichting tot het optimaliseren van de isolatie van kassen. Verderop in het artikel gaan we verder in op specifieke maatregelen om aan de Energiebesparingsplicht te voldoen.

Onderdeel van de onderzoeksplicht is het uitvoeren van een scan van uw technische isolatie. Met deze scan kunt u vaststellen of u alle maatregelen heeft genomen die technisch en economisch haalbaar zijn. Onder technische isolatie wordt de isolatie van warmte en koude installaties, opslagtanks en het bijbehorende leidingwerk verstaan. Aan de scan naar de technische isolatie kan ook invulling worden gegeven middels de resultaten van een TIP Check-onderzoek dat ten hoogste twee jaar oud is. Wij brengen u graag in contact met een erkende TIPCHECK engineer die u kan helpen om eventuele verbeterpunten op het gebied van technische isolatie inzichtelijk te maken.

Glastuinbouwkassen

Stikstofuitstoot verminderen in glastuinbouw

De glastuinbouwsector in Nederland is slechts verantwoordelijk voor 0,2% van de landelijke stikstofuitstoot. De afgelopen jaren heeft de glastuinbouwsector al stappen genomen om stikstofuitstoot en energiekosten te verminderen. Zo maken ketels over het algemeen gebruik van Low NOx branders en produceren aanzienlijk minder stikstofoxiden en vertoont het transport met vrachtwagens eveneens een lagere NOx emissie. Door deze aanpassingen kunnen enkele erkende maatregelen van de Energiebesparingsplicht al doorgevoerd zijn. Toch ontkomt de glastuinbouw niet aan de informatieplicht en het rapporteren over energiebesparende maatregelen.

3 voordelen van de informatieplicht voor de glastuinbouwsector

De informatieplicht stimuleert glastuinbouwbedrijven om actief na te denken over energiebesparing en efficiënter energiegebruik. Naast bewustwording levert het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing ook voordelen op. We sommen een aantal voordelen van de Energiebesparingsplicht voor de glastuinbouwsector op:

  • Kostenbesparingen: Door energiebesparende maatregelen te implementeren, kunnen glastuinbouwbedrijven aanzienlijke kostenbesparingen realiseren op hun energierekeningen. 
  • Milieuvriendelijkheid: Door de uitstoot van CO2 te verminderen, draagt de glastuinbouwsector bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk. 
  • Innovatie en concurrentiepositie: De informatieplicht stimuleert innovatie in de sector en geeft Nederlandse glastuinbouwbedrijven een voorsprong op het gebied van energie-efficiëntie, wat de concurrentiepositie in binnen- en buitenland versterkt.

Erkende energiebesparende maatregelen voor de glastuinbouw

Om te voldoen aan de Energiebesparingsplicht zijn diverse erkende energiebesparende maatregelen voor de glastuinbouw opgesteld. Deze staan in de zogenoemde Erkende maatregelenlijsten (EML) voor de glastuinbouw, ontwikkeld door RVO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met AAB.

De EML glastuinbouw bestaat uit veertien mogelijke energiebesparende maatregelen. Een aantal van de maatregelen voor de glastuinbouw zijn:

  • het gebruik van LED-verlichting tijdschakelaars
  • het vervangen van perslucht
  • installatie van zonnepanelen
  • optimaliseren van isolatie
Tabel - Glastuinbouw maatregel PE2

Isolatiematrassen effectieve maatregel voor glastuinbouw

Het isoleren van leidingen en appendages wordt genoemd bij meerdere maatregelen in de erkende maatregelenlijst (EML) voor de glastuinbouw, zoals bij proceswarmte (PE2), ruimteverwarming (GC4) en warm tapwater (GE1). Temket heeft universele isolatiematrassen voor het isoleren van uiteenlopende gebouwen. Deze verwijderbare, herbruikbare en flexibele isolatiematrassen zijn eenvoudig te plaatsen rondom de meeste appendages, pompen en korte ongeïsoleerde leidingdelen en zijn geschikt voor temperaturen tot 150°C.

Door isolatiematrassen te installeren bespaart u zowel op energie als op kosten. Bovendien berekent u met de rekenhulp energiebesparing eenvoudig de terugverdientijd en ziet u direct of een terugverdientijd van vijf jaar of minder haalbaar is.

Hulp nodig?

Komt u er even niet uit of wenst u persoonlijk advies op maat? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee hoe het gebruik van onze isolatiematrassen u kan helpen te voldoen aan de Energiebesparingsplicht in de glastuinbouw.