Skip to main content

Bouwbesluit thermische isolatie

Het isoleren van een gebouw en bijvoorbeeld de leidingen en appendages in de ketelruimtes is belangrijk voor een duurzame samenleving. Een goed geïsoleerd gebouw speelt een grote rol bij het energielabel en heeft daarnaast nog meer voordelen. Met thermische isolatie voorkomt u dat er warmte verloren gaat, waardoor u op uw energierekening bespaart. De wettelijke richtlijnen waarin vastgelegd staat waar de thermische isolatie van een gebouw aan moet voldoen zijn verzameld in het bouwbesluit thermische isolatie. Lees in dit artikel wat de isolatie-eisen zijn en wat de Temket isolatiematrassen daarbij kunnen betekenen.

Isolatie-eisen bouwbesluit

Het doel van het bouwbesluit thermische isolatie is ervoor te zorgen dat de gevel, het dak en de begane-grondvloer zodanig worden geïsoleerd dat warmte niet naar buiten kan lekken. Een gebouw met een geïsoleerde buitenschil voldoet in principe aan het voorschrift. Daarbij wordt wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. Voor nieuwbouw geldt een minimale rc waarde van 4,7 m² K/W. De isolatie-eis voor renovatie ligt een stuk lager met 1,3 m² K/W. In het bouwbesluit thermische isolatie staat dat voor een technische ruimte of onverwarmde sporthal wordt volstaan met een lagere isolatiewaarde.

Thermische isolatiewaarde

Voor isolatiemateriaal worden er verschillende waarden gebruikt. Deze thermische isolatiewaarden zeggen iets over de mate waarin het materiaal in staat is om het verlies van warmte of kou te voorkomen. De twee meest voorkomende isolatiewaarden zijn de Rd- en Rc-waarde. Waar de Rd- waarde het vermogen van enkel het materiaal aangeeft, is de Rc-waarde de warmteweerstand van de hele bouwconstructie. Voor beide waarden geldt dat hoe hoger de waarde is, hoe beter de thermische isolatie is.

Rc waarde bouwbesluit

Voor nieuwbouw dienen volgens het bouwbesluit thermische isolatie gebouwen te voldoen aan de volgende waarden:

  • Dak: > Rc 6,3 m2K/W
  • Vloer: > Rc 3,7 m2K/W
  • Gevel: > Rc 4,7 m2K/W

Voor het berekenen van de Rc-waarde van een constructie dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren waaronder het isolatiemateriaal, bouwmateriaal, maar bijvoorbeeld ook de luchtlagen in de constructie spelen mee. Ook de lambda-waarde van het isolatiemateriaal is nodig om de Rd en Rc- waarde van de thermische isolatie uit te rekenen. Dit getal geeft aan hoe goed het materiaal warmte geleidt; hoe lager deze waarde, hoe beter het isoleert.

Verplichte thermische isolatie

In Nederland geldt sinds 2019 een informatieplicht energiebesparing. Het gaat daarbij om het nemen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van energieverbruik. Bedrijven waarvoor de informatieplicht geldt zijn verplicht alle erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren en de overheid te informeren. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van appendages of het toepassen van ledverlichting. Daarnaast moeten kantoorpanden per 2023 minimaal het energielabel C hebben. Dit betekent dat vrijwel alle utiliteitspanden hun ketelruimte volledig zullen moeten isoleren.

Warmtebeeld voor en na thermische isolatie

Warmtebeelden van dezelfde situatie; met en zonder isolatie

Direct advies

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om te isoleren met isolatiematrassen? Neem dan contact met ons op of gebruik onze adviesservice.